Wrogowie


Lista tego, z czym musiała się zmierzyć – i z czym nadal walczy – Róża.

Oddział Pierwszy (Neonatologia Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie):

 • Rozmiękanie istoty białej mózgu
 • Zespół zaburzeń oddychania
 • Inna określona niedrożność jelit
 • Posocznica gronkowcowa
 • Ostra niewydolność nerek
 • Umiarkowana lub średniego stopnia zamartwica urodzeniowa
 • Niewydolność oddechowa
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Śródmózgowy (nieurazowy) krwotok
 • Niedokrwistość
 • Inne przemijające zaburzenia krzepnięcia
 • Drgawki
 • Drożny przewód tętniczy

Oddział Drugi (Patologia i Intensywna Terapia Noworodka, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy Kraków-Prokocim):

 • Skrajne wcześniactwo (27 tydzień)
 • Niewydolność oddechowa
 • Niedrożność smółkowa – laparotomia 13.10.2014
 • Niedrożność jelit
 • Ileostomia
 • Dysplazja oskrzelowo płucna
 • Porencefalia
 • Retinopatia wcześniakow – laserokoagulacja siatkówek 7.11.2014
 • Posocznica gronkowcowa
 • Kandydoza
 • Niedokrwistość wcześniaków
 • Zespół krótkiego jelita

Oddział Trzeci, Docelowy (Oddział Leczenia Żywieniowego, USD Prokocim):

 • Zespół krótkiego jelita – jejunostomia
 • Wcześniactwo (27 tydzień)
 • Retinopatia wcześniacza (laser 7.11, 28.11, lucentis 5.12)
 • Porencefalia
 • Żywienie pozajelitowe
 • Cewnik centralny (13.10.2014)

Oddział Czwarty (Neonatologia, Patologia i Intensywna Terapia Noworodka, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Warszawa)

 • Skrajnie niska masa urodzeniowa
 • Dysplazja oskrzelowo-płucna
 • Inne zaburzenia siatkówki – retinopatia wcześniaków, stan po podaniu doszklistkowym lucentisu
 • Rozmiękanie istoty białej mózgu
 • Zaburzenia rytmu serca
 • Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu
 • Niedrożność smółkowa
 • Niedokrwistość

Oddział Trzeci, Docelowy, rozdział 2. (OLŻ, Prokocim):

 • Posocznica
 • Zespół krótkiego jelita
 • Dysfunkcja cewnika centralnego (uszkodzenie mechaniczne)
 • Usunięcie cewnika centralnego
 • Implantacja cewnika centralnego (16.01.2015)
 • Retinopatia wcześniacza
 • Porencefalia
 • Żywienie pozajelitowe

Oddział Piąty, OCZYwisty (Oddział Okulistyki Dziecięcej, Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii, Szpital Kliniczny Ceglana)

 • Neuropatia n II w przebiegu ROP obu oczu
 • ROP IV/V stopnia obu oczu. Stan po laserokoagulacji siatkówek oraz po iniekcjach anty VEGF
 • Wcześniactwo. Stan po operacyjnym leczeniu wrodzonej niedrożności jelit, żywienie pozajelitowe. Stan po tlenoterapii w przebiegu niewydolności oddechowej.
 • Bezsoczewkowość po lensektoniioka lewego.
 • Częściowy zanik gałki ocznej lewej.
 • Oczopląs.